ไฟฉุกเฉิน

  • cel069.jpg
   สามารถสำรองไฟได้นาน 2ชั่วโมงหลอดไฟ 9 วัตต์ เทียบเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน 55 วัตต์ น้ำหนัก 0.95 กิโลกรัม ...
   1,600 THB
  • MB-W.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม สภาวะการทำงาน :ส่องส...
   2,280 THB
  • ce130ceil.jpg
   โคมไฟฉุกเฉินแบบไม่มีแบตเตอรี่ แบบติดลอย มี Input 3 แบบ : 12 VDC , 24 VDC , และ 220VDC หลอดไฟ 2 ข...
   850 THB
  • ce130.jpg
   โคมไฟฉุกเฉินแบบไม่มีแบตเตอรี่ แบบติดลอย มี Input 3 แบบ :12 VDC,24 VDC, และ220VDC หลอดไฟ 2 ขนาด :...
  • emk-mr16.jpg
   ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 12v1200mAh หลอดไฟ 7w(Max) สำรองไฟนาน 2ชั่วโมง น้ำหนัก...
   2,090 THB
  • emk-09ed.jpg
   ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินพร้อมโคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี แบตเตอรี่ 6v1200mAh หลอดไฟ 9w สำรองไฟนา...
   1,805 THB
  • CP02-03-04.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1223Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 2.0 กิโลกรัม สภาวะ...
   1,995 THB
  • CP02-03-04.jpg
   สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง ความสว่าง1309Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 3.0 กิโลกรัมสภาวะ...
   2,420 THB
  • CP02-03-04.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง ความสว่าง1309Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 2.0 กิโลกรัมสภาวะ...
   1,995 THB
  • MB-D.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1223Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 1.6 กิโลกรัมสภาวะก...
   2,090 THB
  • MB-R.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1223Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม สภาวะ...
  • WP-ADserie.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ4ชั่วโมง หลอดไฟ 2x9w. ความสว่าง1223Lm ความกว้าง40องศา เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน55w...
  • WP-ADserie.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ6ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.7Ah หลอดไฟ 2x9w. ความสว่าง1328Lm ความกว้าง90องศา เทียบเ...
  • WP-ip65.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ4ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.5Ah หลอดไฟ 2x9w. ความสว่าง1223Lm ความกว้าง40องศา เทียบเ...
  • WP-ip65.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ6ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.7Ah หลอดไฟ 2x9w. ความสว่าง1328Lm ความกว้าง90องศา เทียบเ...
  • rel069.jpg
   สำรองไฟนาน 2ชั่วโมงหลอดไฟ 9 วัตต์ เทียบเท่ากับหลอดไฟฮาโลเจน 55 วัตต์ น้ำหนัก 0.6 กิโลกรัมสภาวะการทำง...
  • MB-W.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55w น้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม สภาวะการทำงาน : ส่อง...
   2,185 THB
  • ce230.jpg
   โคมไฟฉุกเฉินแบบไม่มีแบตเตอรี่ แบบติดลอย มี Input 3 แบบ :12 VDC,24 VDC, และ220VDC หลอดไฟ 2 ขนาด :...
   1,200 THB
  • re230.jpg
   โคมไฟฉุกเฉินแบบไม่มีแบตเตอรี่ แบบติดลอย มี Input 3 แบบ :12 VDC,24 VDC, และ220VDC หลอดไฟ 2 ขนาด :2x...
  • bped-09ed.jpg
   ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินพร้อมโคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี แบตเตอรี่ 6v1200mAh หลอดไฟ 9w สำรองไฟนา...
  • CP02-03-04.jpg
   สำรองไฟนาน 2.30 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1223Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมสภา...
   1,995 THB
  • CP02-03-04.jpg
   สำรองไฟนาน 4 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1223Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 3.0 กิโลกรัมสภาวะก...
   2,375 THB
  • CP07.jpg
   สำรองไฟนาน 6 ชั่วโมง หลอดไฟ 9w 2ดวง ความสว่าง1328Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 55wน้ำหนัก 4.0 กิโลกรัมสภาวะก...
   2,470 THB
  • CP07.jpg
   สำรองไฟนาน 4 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง ความสว่าง1762Lm เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 4.0 กิโลกรัมสภาวะ...
   2,520 THB
  • MB-D.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม สภาวะการทำงาน :ส่องส...
   2,185 THB
  • MB-R.jpg
   สำรองไฟนาน 2 ชั่วโมง หลอดไฟ 12w 2ดวง เทียบเท่าไฟฮาโลเจน 70wน้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม สภาวะการทำงาน :ส่องส...
   2,280 THB
  • WP-ADserie.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ3ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.5Ah หลอดไฟ 2x12w. ความสว่าง1309Lm ความกว้าง40องศา เทียบ...
  • WP-ADserie.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ3ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.5Ah หลอดไฟ 2x12w. ความสว่าง1762Lm ความกว้าง40องศา เทียบ...
  • WP-ip65.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ3ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.5Ah หลอดไฟ 2x12w. ความสว่าง1309Lm ความกว้าง40องศา เทียบ...
  • WP-ip65.jpg
   ไฟฉุกเฉินกันน้ำ สำรองไฟ3ชั่วโมง แบตเตอรี่12v.5Ah หลอดไฟ 2x12w. ความสว่าง1762Lm ความกว้าง40องศา เทียบ...


Visitors: 2,326